Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

pdf icoon Algemene Voorwaarden

Als je ervoor kiest met mij een coachingstraject in te gaan, verklaar je dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden van Sourire Lifecoaching en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf kan de inhoud van de algemene voorwaarden op ieder moment worden aangepast. Ik zal je van eventuele belangrijke wijzigingen op de hoogte houden. Ik raad je daarnaast aan de algemene voorwaarden geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van mijn diensten ga je akkoord met deze wijzigingen.

Vertrouwelijkheid en Privacy
Je gegevens en verdere informatie worden vertrouwelijk en met uiterste zorgvuldigheid behandeld. Ik neem je privacy serieus en ga zorgvuldig om met alle informatie die je verstrekt. Informatie die gedeeld wordt in sessies wordt niet gedeeld met anderen. Zonder jouw schriftelijke toestemming wordt geen informatie over jou of het traject vrijgegeven. Zie ook de privacyverklaring.

E-mail die binnenkomt via mijn e-mailadres en/of het contactformulier op de website wordt alleen gelezen door mij.

De reviews en reacties op mijn website zijn van mensen die met mij gewerkt hebben en toestemming hebben gegeven voor het delen van hun woorden.

Als er tussentijds contact is via een appje, dan prefereer ik gebruik van Signal omdat deze beter aansluit op de richtlijnen van de AVG. Kies je ervoor geen gebruik te maken van Signal maar van Whatsapp dan is dat geheel voor eigen risico. Je vrijwaart Sourire Lifecoaching hierbij van enige aansprakelijkheid.

Facturering
Mijn honorarium is een vaste prijs per tijdseenheid en staat vermeld op mijn website. Ik breng je tijdig op de hoogte van eventuele prijswijzigingen.

Twee keer per maand (aan het begin en halverwege) stuur ik een factuur voor de gesprekken van de voorafgaande twee weken. Je ontvangt de factuur per mail en in dit bericht vind je ook een betaallink zodat je veilig via ideal kunt betalen.

Ik beschik niet over mogelijkheden om te pinnen.

De betalingstermijn is 8 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken hiervan ontvang je een betalingsherinnering. Bij (terugkerende) betalingsproblemen kan ik besluiten de gesprekken/ samenwerking op te schorten of te beëindigen. Er blijft dan wel een betalingsverplichting bestaan voor gesprekken die al hebben plaats gehad.

Afzeggingen
Je dient een gesprek minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Afzeggingen binnen 24 uur voor de afspraak kunnen in rekening gebracht worden.

Begeleidingstraject 1-op-1
Mijn sessies zijn geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding en je bent ten alle tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die ik je geef. Dit geldt voor alle informatie die ik verstrek, inclusief maar niet beperkt tot: mijn website, oefeningen, artikelen, sessies, e-mails.

Als ik om wat voor reden dan ook het gevoel heb dat ik niet de juiste persoon voor je ben dan kan ik de begeleiding beëindigen en/of je doorverwijzen.

De duur van een coachingstraject varieert per klant. Een vooraf afgestemde termijn moet gezien worden als een reële indicatie. Het resultaat is echter geheel afhankelijk van jouw eigen proces en eventuele tussentijdse gebeurtenissen. • Het kan voorkomen dat ik het nuttig of noodzakelijk vind om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of mij te laten bijstaan door derden. Dit gebeurt altijd in overleg met en met instemming van jou.

Teksten en reacties op de website kunnen je een idee geven van mogelijke resultaten van mijn werk en dat wat anderen hebben ervaren. Aangezien iedereen anders is en de veranderingen altijd plaatsvinden volgens jouw eigen proces en innerlijke wijsheid kan ik nooit specifieke resultaten garanderen.

Het coachingstraject is een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat ik niet aansprakelijk ben voor niet behaalde resultaten. Ook is iedere handeling n.a.v. het traject voor jouw eigen rekening en risico. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je keuzes en handelen.

Klachtenregeling
Heb je een klacht over mijn dienstverlening of facturering dan hoor ik dat graag. Ik ga dan met je in gesprek om een voor beiden passende oplossing te vinden.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden zo nodig voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

Sourire Lifecoaching

Marianne Möhlmann
Gasthuisvelden 11
4811 VX Breda
Telefoon: 06–23 86 97 37
E-mail: marianne@sourirelifecoaching.nl

kvknr.: 68416431
BTWnr.: NL001639154B29