Selecteer een pagina

Disclaimer

Algemeen
Op het gebruik van deze website (www.sourirelifecoaching.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden
van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben
genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Sourire Lifecoaching (KvK 68.41.64.31 ) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie
aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,
staat Sourire Lifecoaching niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Sourire Lifecoaching behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te
passen, of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sourire Lifecoaching aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie, of de website en
evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail
Sourire Lifecoaching garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Sourire Lifecoaching zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Niets van de publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Sourire Lifecoaching
daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.