Selecteer een pagina

Privacyverklaring

pdf icoon Privacyverklaring

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten, actief bent op mijn website of contact met mij opneemt via e-mail, telefoon of andere wijze, deel je soms je persoonsgegevens met mij. Ook kan het voorkomen dat ik je persoonsgegevens krijg via derden in het kader van een coachingstraject. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik verzamel en wat ik met deze gegevens doe.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Sourire Lifecoaching, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Sourire Lifecoaching, gevestigd aan de Gasthuisvelden 11 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy sturen naar marianne@sourirelifecoaching.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Sourire Lifecoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk, zijn: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres – Bankrekeningnummer – Gegevens over jouw activiteiten op mijn website – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht op deze website of in correspondentie, telefonisch of tijdens een coachingsgesprek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Sourire Lifecoaching verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens als dat van toepassing is en nodig in het kader van een coachingstraject. Het gaat hierbij om informatie over:
– Je geestelijke gezondheid
– Je medicijngebruik
– Familieomstandigheden
– Werkervaring
– Het behandelplan
– De voortgang op het behandelplan

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 jaar is.

Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Sourire Lifecoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om diensten aan je te kunnen leveren.
– Je de mogelijkheid te bieden een kennismakings-/intakegesprek aan te vragen; via de website, e-mail of telefonisch.
– Het bieden van gerichte begeleiding, waarbij gesprekken/sessies op elkaar aansluiten (1-op-1 coachingstraject).
– Je te kunnen bellen, e-mailen of anderszins contact te (onder)houden indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacy- verklaring of overige belangrijke zaken.
– Het afhandelen van je betaling.
– Verzenden van een herinnering wanneer je je factuur niet tijdig betaalt en waar nodig nemen van (incasso)maatregelen.
– Sourire Lifecoaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van de diensten te optimaliseren.
– Sourire Lifecoaching verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is.

Internet

Sourire Lifecoaching plaatst géén herkenbare persoonsgegevens op haar website en houdt ook geen gegevensregistratie bij via internetdiensten van derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Sourire Lifecoaching gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt, zoals Google Analytics, om het gedrag van bezoekers aan mijn website te kunnen bestuderen en aan de hand daarvan de website te kunnen verbeteren.

Als ik jouw toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan de website. Ik verwijs je daarbij ook naar onze cookieverklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sourire Lifecoaching verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Als ik deze gegevens aan derden verstrek, doe ik dat alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende partners. Deze partners zijn partijen die de webhosting en het beheer van de website verzorgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Sourire Lifecoaching maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers: – Vimexx: hier is de hosting van mijn website ondergebracht. – WensWebdesign: draagt zorg voor de hosting en technisch onderhoud van de website. – Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan de website.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Sourire Lifecoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marianne Möhlmann op 06–23 86 97 37 of marianne@sourirelifecoaching.nl

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Sourire Lifecoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens: persoonsgegevens blijven minimaal 1 tot maximaal 5 jaar bewaard na het laatste contact. Daarna worden bewaarde documenten vernietigd en data wordt uit de systemen gehaald. Na 5 jaar wordt alles verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Aantekeningen van coachingsgesprekken en het kennismakings-/intakegesprek

Tijdens het gesprek maak ik handmatig aantekeningen, alleen met initialen. Hierdoor kan ik effectieve begeleiding bieden, waarbij gesprekken op elkaar kunnen aansluiten. Deze aantekeningen verwerk ik in een document op mijn (met wachtwoord beveiligde) computer.

De gegevens worden niet in de cloud opgeslagen maar alleen lokaal op mijn computer bewaard zolang de begeleiding duurt. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens.

De bewaartermijn is 1 – 5 jaar. Op verzoek kan ik je informatie per direct verwijderen.

Facturen: Facturen worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.
Gegevens over website bezoek Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics t.b.v. website statistieken. De bewaartermijn hiervan bedraagt 38 maanden.

Jouw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sourire Lifecoaching. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naarmarianne@sourirelifecoaching.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Sourire Lifecoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar marianne@sourirelifecoaching.nl . Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Sourire Lifecoaching verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Sourire Lifecoaching accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Sourire Lifecoaching om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf.
Ik zal je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. Ik raad je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Sourire Lifecoaching ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via e-mail, marianne@sourirelifecoaching.nl , telefoon of per post:
Sourire Lifecoaching t.a.v. Marianne Möhlmann Gasthuisvelden 11 4811 VX Breda www.sourirelifecoaching.nl06–23 86 97 37

Sourire Lifecoaching is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68416431.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 april 2020. Voor meer informatie en vragen over mijn privacybeleid kun je contact opnemen met marianne@sourirelifecoaching.nl.